به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

برگزاری تور PMP توسط موسسه آموزشی فصل ، تنها نماینده رسمی انجمن مدیریت پروژه آمریکا در ایران ،در محل شرکت . جهت اطلاعات بیشتر به سایت رسمی موسسه مراجعه فرمائید.

تور PMP-شرکت ایرانسل(گروه دوم)
تور PMP-شرکت ایرانسل(گروه دوم)
Detail Download
تور PMP-شرکت ایرانسل(گروه دوم)
تور PMP-شرکت ایرانسل(گروه دوم)
Detail Download
تور PMP-شرکت ایرانسل(گروه دوم)
تور PMP-شرکت ایرانسل(گروه دوم)
Detail Download
 
 
بالا