به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

شرکت آریا همراه ، یکی از بزرگترین شرکتهای فناوری اطلاعات در ایران می باشد که سرمایه گذاری بسیار مناسبی را در حوزه مدیریت پروژه انجام داده است .پس از برگزاری مناسب دوره مدیریت پروژه و دوره آمادگی آزمون مدیریت حرفه ای پروژه و رضایت از عملکرد موسسه فصل به عنوان تنها نماینده رسمی انجمن مدیریت پروژه آمریکا ، بار دیگر این مجموعه گرامی درخواستی مبنی بر برگزاری دوره مدیریت پروژه داشت که این دوره با رضایتمندی 95 درصد به پایان رسید در ذیل تصاویر دوره قابل رویت می باشد.

دوره اصول مدیریت پروژه - شرکت آریا همراه
دوره اصول مدیریت پروژه - شرکت آریا همراه
Detail Download
دوره اصول مدیریت پروژه - شرکت آریا همراه
دوره اصول مدیریت پروژه - شرکت آریا همراه
Detail Download
دوره اصول مدیریت پروژه - شرکت آریا همراه
دوره اصول مدیریت پروژه - شرکت آریا همراه
Detail Download
دوره اصول مدیریت پروژه - شرکت آریا همراه
دوره اصول مدیریت پروژه - شرکت آریا همراه
Detail Download
 
 
بالا