به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

این دوره برای اولین بار در ایران برای همکاران عزیز مپنا در بخش تعالی سازمانی و تضمین کیفیت در محل موسسه آموزش و مشاوره فصل (تنها نماینده رسمی انجمن مدیریت پروژه آمریکا در ایران) در اسفند ماه سال 1391 برگزار گردید . این دوره در 16 ساعت بصورت کاملا کارگاهی با مثالهای عملی برگزار گردید که با استقبال شرکت کنندگان همراه شد .

برگزاری دوره ISO21500- زمستان 1391
برگزاری دوره ISO21500- زمستان 1391
Detail Download
برگزاری دوره ISO21500- زمستان 1391
برگزاری دوره ISO21500- زمستان 1391
Detail Download
برگزاری دوره ISO21500- زمستان 1391
برگزاری دوره ISO21500- زمستان 1391
Detail Download
برگزاری دوره ISO21500- زمستان 1391
برگزاری دوره ISO21500- زمستان 1391
Detail Download
 
 
بالا