به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

برگزاری دوره اصول مدیریت پروژه در مدیریت پروژه افق در آبان ماه جاری برگزار گردید.

دوره اصول مدیریت پروژه
دوره اصول مدیریت پروژه
Detail Download
دوره اصول مدیریت پروژه
دوره اصول مدیریت پروژه
Detail Download
دوره اصول مدیریت پروژه
دوره اصول مدیریت پروژه
Detail Download
دوره اصول مدیریت پروژه
دوره اصول مدیریت پروژه
Detail Download
 
 
بالا