به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

برگزاری تور PMP توسط موسسه آموزشی فصل ، تنها نماینده رسمی انجمن مدیریت پروژه آمریکا  در ایران ،در محل شرکت ایرانسل

تور PMP-شرکت ایرانسل(گروه اول )
تور PMP-شرکت ایرانسل(گروه اول )
Detail Download
 
 
بالا