به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS
تور PMP-شرکت همراه اول
تور PMP-شرکت همراه اول
Detail Download
تور PMP-شرکت همراه اول
تور PMP-شرکت همراه اول
Detail Download
تور PMP-شرکت همراه اول
تور PMP-شرکت همراه اول
Detail Download
تور PMP-شرکت همراه اول
تور PMP-شرکت همراه اول
Detail Download
 
 
بالا