به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

برگزاری تور PMP در موسسه آموزشی فصل ، تنها نماینده رسمی انجمن مدیریت پروژه آمریکا

تور PMP - تیر ماه 1391
تور PMP - تیر ماه 1391
Detail Download
تور PMP - تیر ماه 1391
تور PMP - تیر ماه 1391
Detail Download
تور PMP - تیر ماه 1391
تور PMP - تیر ماه 1391
Detail Download
تور PMP - تیر ماه 1391
تور PMP - تیر ماه 1391
Detail Download
 
 
بالا