به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

دوره آموزش کاربردی ITILv3 در موسسه آموزشی فصل تنها نماینده رسمی موسسه مدیریت پروژه آمریکا در ایران برگزار گردید

دوره ITIL®V3-تیر ماه 1391
دوره ITIL®V3-تیر ماه 1391
Detail Download
دوره ITIL®V3-تیر ماه 1391
دوره ITIL®V3-تیر ماه 1391
Detail Download
دوره ITIL®V3-تیر ماه 1391
دوره ITIL®V3-تیر ماه 1391
Detail Download
دوره ITIL®V3-تیر ماه 1391
دوره ITIL®V3-تیر ماه 1391
Detail Download
 
 
بالا