به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

تور PMP در اسفند ماه سال 1390 با موفقیت برگزار گردید ،این تور در موسسه آموزشی فصل تنها نمایندگی رسمی انجمن مدیریت پروژه آمریکا برگزار گردید و دستاورد این دوره قبولی 100% شرکت کنندگان در آزمون نهایی بود

تور PMP - اسفند 1390
تور PMP - اسفند 1390
Detail Download
تور PMP - اسفند 1390
تور PMP - اسفند 1390
Detail Download
تور PMP - اسفند 1390
تور PMP - اسفند 1390
Detail Download
تور PMP - اسفند 1390
تور PMP - اسفند 1390
Detail Download
 
 
بالا