به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

در این قسمت تصاویر مربوط به مدیران و کارشناسان ایکسا در زمان راه اندازی پروژه قابل رویت می باشد

 

ایکسا
ایکسا
Detail Download
ایکسا
ایکسا
Detail Download
ایکسا
ایکسا
Detail Download
ایکسا
ایکسا
Detail Download
ایکسا
ایکسا
Detail Download
ایکسا
ایکسا
Detail Download
ایکسا
ایکسا
Detail Download
ایکسا
ایکسا
Detail Download
ایکسا
ایکسا
Detail Download
 
 
بالا