به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS
کارگاه مدیریت پروژه PMBOK -مهرماه 1396
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP - مهرماه 1396
دوره آموزشی PMBOK 6 - شهریور ماه 1396
دوره آموزشی PMBOK-شهریورماه 1396
دوره مدیریت سبد پروژه ها (پورتفولیو) - شهریور...
دوره آموزشی PMP - شهریورماه 1396
دوره مدیریت سبد پروژه ها (پورتفولیو) - مردادم...
کارگاه درون سازمانی تحلیل کسب و کار - مردادما...
کارگاه درون سازمانی مدیریت پروژه - تیرماه 139...
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP-خردادماه 1396
دوره عمومی مدیریت پروژه PMBOK - خرداد ماه 139...
دوره آمادگی آزمون PMI-PBA - اردیبهشت ماه 1396
کارگاه مدیریت پروژه PMBOK- اردیبهشت 1396
دوره درون سازمانی مدیریت پروژه- اردیبهشت 1396
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP-اردیبهشت ماه 1396
دوره عمومی مدیریت پروژه - فروردین ماه 1396
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP - بهمن ماه 1395
کارگاه تخصصی مدیریت پروژه - دی ماه 1395
کارگاه تخصصی مدیریت پورتفولیو پروژه - دی ماه ...
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP - دی ماه 1395
دوره عمومی آمادگی آزمون PMI-SP - آبان 1395
دوره مدیریت پروژه بر اساس PMBOK - آبان ماه 13...
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP - مهرماه 1395
دوره مدیریت پروژه بر اساس PMBOK - مهرماه 1395
دوره اختصاصی آمادگی آزمون PMP مهرماه 1395
کارگاه مدیریت طرح و برنامه - مهرماه 95
دوره PMBOK در همراه اول - مهرماه 1395
کارگاه مدیریت پروژه چابک-شهریورماه 1395
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP - شهریور 1395
دوره درون سازمانی مدیریت پروژه PMBOK - مرداد ...
دوره اختصاصی آمادگی آزمون PMP مردادماه 1395
دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK تیر...
کارگاه مدیریت پروژه اجایل در شرکت شاتل - تیرم...
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP، تیر 1395
دوره عمومی آمادگی ازمون PMP، خرداد 1395
دوره مدیریت پروژه در شرکت ایرانسل خرداد 1395
کارگاه مدیریت پروژه صنعت پتروشیمی اردیبهشت 13...
کارگاه مدیریت پروژه چابک در شرکت همکاران سیست...
کارگاه جامع مدیریت پروژه در شرکت ایرانسل
دوره آمادگی آزمون PMP فروردین 1395
دوره آمادگی آزمون PMP -اسفند 1394
کارگاه کاربردی و چابک مدیریت پروژه -اسفند 94
کارگاه یکروزه مدیریت پروژه چابک - اسفند94
سمینار یکروزه مدیران پروژه شرکت همکاران سیستم...
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP دی ماه 1394
دوره اختصاصی آمادگی آزمون PMP(ویژه تلکام)، آذ...
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP آذرماه 1394
دوره اختصاصی آمادگی آزمون برای شرکت همراه اول...
دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK آبا...
دوره مدیریت پروژه،شرکت همراه اول،مهرماه 94
دوره عمومی آمادگی آزمون شهریور 1394
کارگاه مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK م...
دوره آمادگی آزمون PMP -همراه اول مرداد و شهر...
دوره آمادگی آزمون PMI-ACP شرکت ایرانسل مرداد ...
دوره آمادگی آزمون PMP مرداد 1394
دوره آمادگی آزمون PMP خرداد ماه 1394
برگزاری کارگاه مدیریت پروژه - اسفند 1393
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP اسفند 1393
دوره آمادگی آزمون PMP برای شرکت نفت بهمن ماه ...
آمادگی آزمون PMP در شرکت همراه اول-مرداد و شه...
دوره آمادگی آزمون PMP در شرکت همراه اول-مرداد...
کارگاه مدیریت پروژه در شرکت همراه اول - مرداد...
برگزاری دوره مدیریت طرح و آمادگی آزمون PgMP
دوره آمادگی آزمون PMP در شرکت رایتل- خرداد 13...
دوره آمادگی آزمون PMP در شرکت بیزکس
دوره PMBOK - آبان 1392
دوره آموزش PMBOK برای شرکت ایرانسل - آذر 1392
کارگاه مدیریت پروژه - شهریور ماه 1392
کارگاه مدیریت پروژه در شرکت همراه اول - شهریو...
کارگاه مدیریت پروژه - مرداد ماه 1392
کارگاه مدیریت پروژه - تیرماه 1392
دوره مبانی مدیریت پروژه - تیرماه 1392
برگزاری کارگاه مدیریت پروژه - خرداد 1392
تصاویر وبینار انگلیسی مدیریت پروژه
دوره مبانی مدیریت پروژه - اردیبهشت 1392
برگزاری دوره آمادگی آزمون PMP-اردیبهشت ماه 13...
کارگاه مدیریت پروژه - فروردین 1392
برگزاری دوره دوم ISO21500- فروردین 1392
تور PMP-شرکت ایرانسل(گروه دوم)
دوره اصول مدیریت پروژه - شرکت آریا همراه
برگزاری دوره ISO21500- زمستان 1391
دوره مدیریت پروژه - شرکت توسعه خوارزمی
دوره اصول مدیریت پروژه
تور PMP-شرکت ایرانسل(گروه اول )
دوره عمومی آمادگی ازمون PMP، خرداد 1395
تور PMP - آبان 1391
تور PMP - شهریور 1391
تور PMP-شرکت همراه اول
تور PMP - تیر ماه 1391
دوره ITIL®V3-تیر ماه 1391
تور PMP - اردیبهشت 1391
تور PMP - اسفند 1390
گواهینامه و لوح سپاس
ایکسا
 
 
بالا