به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

دوره مدیریت سبد پروژه ها (پورتفولیو) - شهریور ماه 1396

دوره مدیریت سبد پروژه ها (پورتفولیو) - شهریور ماه 1396
دوره مدیریت سبد پروژه ها (پورتفولیو) - شهریور ماه 1396
Detail Download
دوره مدیریت سبد پروژه ها (پورتفولیو) - شهریور ماه 1396
دوره مدیریت سبد پروژه ها (پورتفولیو) - شهریور ماه 1396
Detail Download
 
 
بالا